OM Å VÆRE MED DER TING SKJER: UNGE JENTER OG GUTTER MED FYSISK FUNKSJONSNEDSETTELSE

Hensikten med prosjektet er å sikre barns deltakelse i eget hverdagsliv gjennom å løfte frem og utforske gode praksiser for samhandling mellom barn med fysiske funksjonshemminger og profesjonsutøvere i skolen. Prosjektet henvender seg til jenter og gutter i alderen 11- 12 år. Denne aldersgruppen er valgt fordi barns erfaringer med overgangen fra barneskole til ungdomsskole er viktig.

Barnas erfaringer er viktigst

Barn, foreldre/foresatte og profesjonsutøvere inviteres til å delta i dette prosjektet. Vi ønsker å få frem hvilke former for samhandling med profesjonsutøvere barna opplever som gode. Vi ønsker spesielt å få frem hva som bidrar til aktivitet og deltakelse i barnas hverdagsliv. Samarbeidet skapes underveis og prosjektet skal utvikles i tråd med dette.

Har du forslag?

Ved å delta i prosjektet kan du bruke dine egne erfaringer til å påvirke prosjektet, og bidra til utvikling av gode samhandlingsformer mellom barn og profesjonsutøvere i skolen.

Ta gjerne kontakt hvis du vil ha flere opplysninger.
Telefon: 22 45 24 62 / 22 45 24 76

Les mer om prosjektet på nettsiden til Høgskolen i Akershus