Internasjonal konferanse - Treat-NMD/NIH international conference

Bedre internasjonalt samarbeid mellom de nevromuskulære fagmiljøene er det ambisiøse målet til konferansen “Bringing down the Barriers - Translational Medicine in Inherited Neuromuscular Diseases” i Brussel 17-19 november 2009.

Målet med konferansen er å diskutere problemer og utfordringer i internasjonal forskning og behandling og bli enig om hvordan man skal samarbeide videre.

Blant temaene er evaluering av muskelregistre og juridiske og etiske spørsmål i forbindelse med forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder, for eksempel deltagelse i genforsøk. Den største utfordringen for konferansen er å få de internasjonale fagmiljøene til å bli enige om en standard for forsknings- og målemetoder og legge forholdene til rette for at de enkelte kliniske forsøksstedene er klare til et samarbeid.
Arrangørene venter inntil 500 deltagere.

Treat-NMD

Treat-NMD er et nettverk for mennesker med nevromuskulære sykdommer og spesialister på området. Nettverket får økonomisk støtte fra EU og har som mål å utvikle diagnostisering, omsorg og ny behandling til beste for pasienter og deres familier og arbeide tett sammen med vitenskapsfolk, helsepersonell, den farmasøytiske industri og pasientorganisasjoner verden rundt.