Åpent for alle - En folkeaksjon for enklere emballasje

40% av befolkningen sier de har problemer med å åpne vanlig emballasje, utfordringen er spesielt stor for personer med nedsatt håndstyrke.

Hva er Åpent for alle - folkeaksjonen for enklere emballasje?

Åpent for alle er en aksjon for enklere og mer brukervennlig emballasje som Norsk Revmatikerforbund står bak.
Aksjonen startet 15. mars 2010 og varer til 12. oktober 2010.

Hva er målet med Åpent for alle?

Vårt mål er at kundene ikke skal føle seg diskriminert når de kjøper dagligdagse produkter i butikkene. Dette vil skje ved:
- at bedrifter tar ansvar for å gjøre sine produkter mer brukervennlig
- at brukervennlighet i utformingen av emballasje er en del av kravspesifikasjonen for utvikling av ny emballasje
- at innkjøpere skal være bevisst på brukervennlig emballasje i innkjøpet
- at designere og utviklere sørger for brukerinvolvering i prosessen med å lage emballasje
- at myndighetene innser at dette er en problemstilling de også må ta ansvar for

Støtt aksjonen her: www.apentforalle.no

Den Norske Emballasjeforening sier den viser forståelse for saken. Foreningen opplyser at den blant annet deltar i en komité som har som mål å komme fram til europeiske standarder for emballasjeåpninger.