Her finner du arkiverte nyheter vi har hatt på våre nettsider.

Foreningen for muskelsyke har ventet i ett år på svar på om vi blir innlemmet i statlige behandlingsreiser til utlandet.

Mer...

Hele 15 kamplystne ULOBA-andelseiere sørget i går kveld for at politikerne i Tromsø sa nei til å si opp BPA-avtalene med ULOBA.
Sonja Tobiassen fra FFM var med og konfronterte politikerne i mandagens møte. - dette var en flott seier for valgfriheten og vår frihet som borgere av Tromsø, sier hun på www.uloba.no

Mer...

FFM arrangerer også i år familieleir for familier der enten barn eller foreldre er muskelsyke. Vil dere bli kjent med andre i litt samme livssituasjon som dere selv? Vil dere prøve hvordan det er å reise til nye steder? Vil dere ha en opplevelse dere neppe vil glemme? Svarer dere JA på disse spørsmålene, er det kun en ting å gjøre. Meld dere på!!

Mer...

Beitostølen helsesportsenter arrangerer i samarbeid med Forening For Muskelsyke et opphold for voksne mennesker med ulike former for muskelsykdommer i tidsrommet 13. september - 09. oktober 2010.

Mer...

I løpet av høsten 2009 overtar helseforetakene de siste oppgavene som NAV i dag utfører innen pasientreiser. Dette er reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør. Dette innebærer noen praktiske endringer for deg som pasient. Den viktigste endringen er at du selv skal fylle ut reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.
Du kan lese mer om dette på . Du kan også ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515. www.pasientreiser.no

Her på nettsidene til NAV kan du finne din kommune og se når endringen gjelder for deg.

Mer...

I løpet av 2009 skal forslag til ny uførepensjon behandles i Stortinget.
Forslaget er å endre uførepensjon til uførestønad. I stedet for å få beregnet en uførepensjon etter folketrygdens regler, og skatte som pensjonist, skal man få en uførestønad og skatte som lønnstager.

Mer...

Alle partiene vil styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, men bare Høyre, KrF, FrP og Sp vil ha en opptrappingsplan som kan sikre at dette faktisk skjer. Det framgår av svarene Rehabiliteringsaksjonen har mottatt fra partilederne.

Mer...

Konferansen holdes på Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø og går over to dager hvor dag 1 er plenumsdag og dag 2 er delt i tre parallellsesjoner; brukeropplæring i samarbeid med LMS, rehabiliteringsworkshop og diagnostisk workshop. Spennende foredragsholdere fra inn- og utland. Arrangementet avholdes på Radisson SAS hotellet midt i sentrum av byen.
Tidspunkt fra: 24.06.2009 til: 25.06.2009

Mer...

Grasrotandel er en ny ordning fra 2009 der lokale lag og organisasjoner får tilgang til tilskudd fra Norsk Tipping sine spill
Fra 1. mars 2009 kan man som spiller hos Norsk Tipping velge ett lag eller én forening som skal motta fem prosent av det beløpet du spiller for.

Mer...

Hensikten med prosjektet er å sikre barns deltakelse i eget hverdagsliv gjennom å løfte frem og utforske gode praksiser for samhandling mellom barn med fysiske funksjonshemminger og profesjonsutøvere i skolen. Prosjektet henvender seg til jenter og gutter i alderen 11- 12 år. Denne aldersgruppen er valgt fordi barns erfaringer med overgangen fra barneskole til ungdomsskole er viktig.

Mer...

Ny Banco-million til veldedighet (Oslo, 13. februar) Finanskrise til tross; Alfred Berg-fondet Banco Humanfond deler som vanlig ut 2 prosent av fondskapitalen til veldedige organisasjoner. I disse dager fordeles rundt én million kroner fra fondets andelseiere.

Mer...

Onsdag 7. januar 2009 presenterte Helsedirektoratet og Frambu rapportene fra forskningsprosjektet om sjeldne diagnoser i Norge og brukeres erfaringer med tjenesteapparatet.

Mer...

Oktober og november har vært hektiske måneder i FFM. Det har skjedd mye, og vi har vært aktive, så her kommer en liten oppdatering!

Mer...

Turid Hesselberg jobber som sosialkonsulent og har i mange år hatt artikler i MS-bladet om selvangivelse og fradrag, hun har de siste årene sett at det er store forskjeller på hva som godtas ved de ulike likningskontorer, men hennes forslag er at det er bedre å kreve for mye enn for lite, da det værste du kan få er et avslag (som kan ankes!)

Mer...

(Pressemelding) - Helseministerens utfordring er ikke å få de som allerede trener til å trene mer. Utfordringen er å få alle de som sitter stille til å lette på rumpa, sier Nina Granlund Sæther. Hun vet hva hun snakker om. I boken ”UT AV SOFA’N – Litt sprekere, litt gladere” forteller hun om sin fortid som passiv sofasliter og om livet som en ordentlig lathans.

Nina Granlund Sæther har skrevet bok om å komme seg opp og ut. Nina har muskelsykdommen Myasthenia Gravis.

Mer...

(Kilde: Frambu nyhetsbrev) Mari Storstein, som er muskelsyk og bruker rullestol, ble så sjokkert over IPLOS at hun lagde dokumentarfilmen «Jakten på Sylvia Brustad». Mandag 21. januar fortalte hun om sine erfaringer og tanker på Faglig forum for helse- og sosialtjenestens konferanse REHAB 2008.

Mer...

MediaLT holder på med et prosjekt der de skal teste om interaktivt læremateriell er universelt utformet. Brukergruppene i særlig fokus er synshemmede, dyslektikere og bevegelseshemmede. Det er selve kursinnholdet i læremateriellet de er interessert i. For eksempel hvordan ulike formater og fremgangsmåter for oppgaveløsning fungerer.

Mer...

En ny forsikringsskadenemd skal overprøve om forsikringsnekt er saklig
Forbrukerrådet, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har forhandlet fram en avtale, der forsikringsskadenemnda skal kunne overprøve sakligheten av avslag på søknad om forsikring, som er begrunnet i vurderingen av fremtidig helserisiko.

Mer...

(Pressemelding fra Ergostart) En ny tegneserie beskriver ved hjelp av humor hvilke utfordringer funksjonshemmede har i hverdagen: Erling er en liten gutt som sitter i rullestol. Han går på barneskolen og prøver så godt han kan å takle i de utfordringene en barndom har å by på. Selv om Erling kan virke klønete og ha skikkelig uflaks, er han evig optimist og ser det positive i enhver situasjon.

Åshild er tegneren bak "Erling"

Mer...

(Kilde: Frambus nyhetsbrev) Ruth Barthel og hennes sønner Per og Lasse får Oslo kommunes råd for funksjonshemmedes innsatspris for 2007. De får prisen for sin mangeårige innsats for synliggjøring og sin store innsats for å vise at det nytter.

Mer...

(Kilde: FFO Nyhetsbrev) FFM er medlem av paraplyorganisasjonen FFO og FFO undertegnet 24. november en avtale med Husbanken. Formålet med avtalen vil være å styrke samarbeidet mellom Husbanken og FFO. FFO ønsker å tilføre Husbanken et viktig brukerperspektiv på utforming og forvaltning av deres virkemidler, og bidra til at Husbankens satsning på universell utforming og boligsosialt arbeid blir kjent blant brukergruppene.

Mer...

Styreformann Bjørn Moen ber de medlemmer som får problemer med søknad og avslag på kl 2 bil hos NAV om å vise til en dom i trygderetten. Dommen gjelder muskelsyke og bil og har blitt lagt til grunn for lignende saker. For nærmere informasjon kan Bjørn Moen kontaktes via FFMs sekretariat.

Mer...

Euopean Disability Forum ønsker at det skal bli en felles Europeisk lov mot diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser. I den forbindelse trenger de DIN hjelp! De prøver å samle inn en million underskrifter for saken sin, men hadde nå i august kun fått inn 330 000, med Norge med kun 333 signaturer. Dette må vi gjøre noe med!

Mer...

 

Nærmere syv hundre tusen mennesker har funksjonsnedsettelse i Norge.
Ergostart først & fremst er det første magasinet som henvender seg til denne delen av befolkningen. Ergostart først & fremst skriver i en pressemelding at de "har ingen offentlig eller organisasjonsmessig tilknytning, noe som gir oss større frihet. Tidskriftet har vært etterspurt fra både privatpersoner, fagpersonell, organisasjoner og det offentlige. Å skape debatt er en av pressens viktigste oppgaver, samt grave frem saker som er skjult for allmennheten. På denne arenaen skjer det mye, og enda mer er på gang."

Mer...

(Karianne Grøstad Dewson) Torsdag 29. mars ble nettstedet www.familienettet.no åpnet av Prinsesse Märtha Louise, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen og Trond Morten Osvold fra Handikappede Barns Foreldreforening.

Mer...

 

Styremedlem Bjørn Moen sitter i brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet etterlyser flere saker fra mennesker med nedsatt funksjonsevne som opplever diskriminering.

Mer...

FFM medlemmet Svein-Anders Andersen var på FSs (Funksjonshemmedes studieforbund) likemannskurs i helgen og anbefaler det på det varmeste. Vi ba ham skrive om det slik at flere kan inspireres til å melde seg som likemann.

Mer...

Skattedirektoratet gjør altfor lite for å fortelle om regelen som kan spare folk for tusenvis av kroner, sier jurist og nestleder i Statens råd for funksjonshemmede, Rune Stureson, til ukeavisen Klar Tale.
Stureson har i mange år holdt foredrag om disse rettighetene. Hans konklusjon er klar: Dette er ukjent for de aller fleste.

Mer...