Utgivelsesplan 2016 og informasjon til annonsører

Utgivelsesplan 2016

Nummer 1-2016 

Frist stoff: 05/2
Frist annonsemateriell:20/2
Utgivelse: Uke 10

Nummer 2-2016
Frist stoff:9/5
Frist annonsemateriell: 20/5
Utgivelse: Uke 24

Nummer 3-2016
Frist stoff: 15/8
Frist annonsemateriell: 29/8
Utgivelse: uke 38

Nummer 4-2016
Frist stoff: 24/10
Frist annonsemateriell: 31/10
Utgivelse: uke 47