Hvem kan du kontakte?

Innspill til redaksjonen: redaktør Bernt Roald Nilsen
epost: muskelnytt@ffm.no

Abonnement: Unni Tangerud
epost: unni.tangerud@ffm.no

Annonsesalg: Steigar Myrvold
tlf: 480 796 88
epost:  steigar.myrvold@ffm.no

Utgivelsesplan 2015

Nummer 1-2015
Frist stoff: 06/2
Frist annonsemateriell:16/2
Utgivelse: Uke 11

Nummer 2-2015
Frist stoff:4/5
Frist annonsemateriell: 18/5
Utgivelse: Uke 24

Nummer 3-2015
Frist stoff: 10/8
Frist annonsemateriell: 24/8
Utgivelse: uke 38

Nummer 4-2015
Frist stoff: 19/10
Frist annonsemateriell: 30/10
Utgivelse: uke 48