Muskelnytt nr 3-11

Her finner du blant annet følgende artikler:

Nye lokaler for FFM 
s 4

Prøv rullestolrugby! 
s 5 Lin Christine Solberg prøver rullestolrugby

Ole Hagens masteroppgave 
s 6-7 Ole Hagen har skrevet masteroppgave om hvordan grunnskolen oppleves av elever med FSH

Smarte ting 
s 8 Hobbyaktiviteter som krever lite styrke eller bevegelse

Å drive en fylkesforening 
s 9 FFM Hordaland/Sogn og Fjordane

En utfordring for livet! 
s 10-13 Om Laila Bakke-Larsens rehabilitering på Askim Sunnaas

FFMU 
s 12-15 Les om Aktiv uke 2011, Lin Christine Solbergs reise til Australia og Gustav Granheims reise til Lisboa

Ble produktiv av sykdommen 
s 16-17 Annabelle Despard ville bruke ord som terapi etter en alvorlig muskelsykdom

Stolthetsparaden 2011 
s 18-20

Brukerundersøkelse og kvalitetsarbeid ved NMK Tromsø 
s 21 God kvalitet forutsetter at brukerens/pasientens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene

Les hele Muskelnytt nr 3-11