Reiseregninger

Utgiftsregning

Nytt tilskuddsregelverk for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner for 2017. 

Arbeidsrettete likepersonsaktiviteter og besøkstjeneste er fjernet som separate utmålingskriterier og lagt inn under de øvrige likepersonsaktivitetene under et felles punkt, dette resulterer i at rapporteringen på likepersonsaktivitetene blir forenklet med ett skjema: