Likepersonsarbeid er definert til å være funksjonshemmedes egen omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon som en selv. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende.

Likepersonsarbeid skal gi funksjonshemmede og pårørende et annet tilbud og dekke et annet behov enn det, for eksempel, fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen vet best hvor den trykker.

Likepersonsutvalget

Likepersonsutvalget koordinerer likepersonsarbeidet i FFM. De blir valgt på FFMs landsmøte, etter hjemles i § 8 LIKEPERSONSARBEID i vedtektene.

Leder

Guro Skjetne

Medlemmer

Guro Skjetne

Ian Melsom

Mette Nonseth

Tore Ødegård

Epost: lpu@ffm.no

Filstørrelse 3,30 MB (Endret: 13.12.2010 10:07) Last ned fil