Brickless 2017

FFMs leder Tone I. Torp har hatt lærerike dager på Brickless 2017. Informasjon fra Danmark, Belgia, Sverige og Norge om aldring med muskelsykdom, nye medisiner og ny teknologi. Les mer om dette i neste Muskelnytt (nr 4-2017).