Kontakt oss ved å sende en mail til: ffmu@ffm.no

Eller ta kontakt direkte med en av oss i styret.

Vi kan også finnes på:
Facebook på https://www.facebook.com/ForeningenForMuskelsykesUngdom/
FFMU-bloggen på http://ffmu.blogg.no/ 
Instagram på https://www.instagram.com/ffmungdom/