Skyte foto fra hofta

Skyte foto fra hofta var et fotokurs for å lære å skyte gode bilder fra rullestol og produksjon av likemannsfilm om teknikk, utstyr og smarte løsninger.
Prosjektet ble gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen

Fotokurset ble gjennomført i august 2009 og filmen ble ferdigstilt i desember samme år. I 2010 ble det kopiert forstørrelser av bilder. Bildene og filmen ble vist på utstilling i oktober, i forbindelse med Foreningen for Muskelsykes landsmøte.

Sammendrag

Fotokurs for å lære å skyte gode bilder fra rullestol og produksjon av likemannsfilm. Prosjektet nådde sin målsetting i form av at personene som deltok på kurset fikk opplæring av fotografer, delte erfaringer og tilpasset lærdommen til teknikker de selv kan bruke.

Deltakerne fant måter å støtte armer og hender på, og utstyr som avlaster svak muskulatur. Bildene deltakerne tok av hverandre var unike og vakre. Kurset ga fornyet selvtillit. Det ble undervist i komposisjon, fokus og dybde. Temaer som sol/skygge, portrett, stemning, situasjon, nytt/gammelt og kontraster ble daglige arbeidsoppgaver. Foreleserne var tilgjengelig for deltakerne under hele kurshelgen. Dermed ble det gitt mye én-til-én-undervisning.

Teoriundervisningen varte en time hver formiddag og en time etter lunsj. Slik fikk deltakerne nyttig informasjon og mye tid til å praktisere. Alle deltakerne var veldig godt fornøyd med kurshelgen. En av deltakerne er begynt å undervise i fotografering. Flere har kjøpt nytt
fotoutstyr og melder om stor fotoglede. I ettertid har deltakerne laget fotoblogg hvor de legger ut bilder av natur, dyreliv og makro med mer.

Prosjektets viktigste lærdom

- Korte undervisningsøkter og mye praktisk jobbing var veldig positivt for deltakerne.
- Å lære av hverandre. Likemannsaspektet er viktig og deltakerne dro nytte av hverandres
erfaringer på flere plan.
- Hvis du ikke kan komme til motivet, be noen ta motivet til deg.
- Vanlig tilleggsutstyr til fotoapparat kan brukes/tilpasses den enkelte hoftefotograf.
- Den beste fotografen er, uansett muskelstyrke, den som omdanner begrensninger til
kreativitet.

Les mer om prosjektet

Se film