I dette prosjektet har FFM utarbeidet et hefte som bevisstgjør, og beskriver muligheter for å forsvare seg. Selv om du har fysiske begrensninger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.

Mer...

Med Prosjekt Nevroelementært har Foreningen for Muskelsyke styrket informasjon og veiledningsarbeidet i FFM ved å utarbeide nye brosjyrer og skolere likepersoner/ambassadører.

Mer...

Et informasjonshefte om å finne frem med muskelsykdom og en modell for lærings- og mestringskurs for muskelsyke
Prosjekt er finansiert av ExtraStiftelsen, og ble gjennomført i 2011.

Mer...

Prosjekt Bare pisspreik er gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen. To tips- og erfaringssamlinger ble gjennomført i 2010.

Mer...

Skyte foto fra hofta var et fotokurs for å lære å skyte gode bilder fra rullestol og produksjon av likemannsfilm om teknikk, utstyr og smarte løsninger.
Prosjektet ble gjennomført i regi av Foreningen for Muskelsyke og finansiert av ExtraStiftelsen

Mer...