Dette heftet er ment å være et inspirasjonshefte. Selv om du har fysiske begrensinger, er det godt mulig å trene på selvforsvar.

Pris kr 35,00

Å få muskelsykdom kan føles som å
hoppe med fallskjerm. Det blir lettere hvis
noen med kjennskap hopper med deg.”

Det viktigste du kan gjøre selv, er å planlegge, prioritere, tenke på plassering av både deg selv og tingene rundt, slik at du får energi og ork til å gjøre de tingene som er viktigst for deg, og gir påfyll!

Pris kr 35,00

Fysisk aktivitet er viktig for utvikling og vedlikehold av muskler. Muskelsyke trenger et tilpasset treningsopplegg i samarbeid med fysioterapeut, som sørger for at de forskjellige musklene blir brukt hensiktsmessig. Noe av det viktigste er å lære å bevege seg på måter som gjør at man fungerer best mulig i hverdagen, og at man føler glede ved bruk av kroppen.

Pris kr 35,00

Med denne informasjonen ønsker Foreningen for Muskelsyke å bidra til at elever med funksjonshemning kan få en bedre skolehverdag. Vi har samlet informasjon om rettigheter elever har når skolehverdagen skal tilrettelegges og hvordan disse kan brukes praktisk.

Pris kr 35,00

Mange som har en muskelsykdom opplever at pusten blir dårligere. Det er en prosess som går over mange år, og hvordan det utvikler seg kommer helt an på hvilken diagnose en har. Lungene er som regel friske hos muskelsyke, men når puste muskulaturen blir dårligere, blir det vanskeligere å puste.

Pris kr 35,00

I denne brosjyren møter du flere med muskelsykdommer og ser hvordan de har innrettet livene sine.
 De er likemenn – menn eller kvinner, men først og fremst medmennesker om har gjennomlevd de samme situasjonene som du selv er oppe i eller lett kan komme opp i.

Pris kr 35,00