Myasthenia gravis (MG) er en nevromuskulær sykdom, hvor de aller fleste som får den kommer seg godt etter behandling med medikamenter.