Beckers muskeldystrofi (BMD) er en arvelig muskelsykdom , og det er som oftest gutter som får den. Sykdommen skyldes
en feil i muskelcellene, og dette medfører at musklene blir svakere med tiden.