Arvelige polynevropatier tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer. Dette er en gruppe med forskjellige sykdommer som
har ulike symptomer.  

Eksempel på diagnoser/undergrupper av arvelig polynevropati:
• Charcort-Marie-Tooth (CMT)
• Dejerine-Sottas sykdom (undergruppe av CMT)
• Hereditær nevropati med tendens til
trykkbetingede lammelser (HNPP)
• Hereditær motorisk nevropati (HMN)
• Hereditær sensorisk og autonom nevropati (HSAN)