Her finner du brosjyrer med et forenklet språk.  Brosjyrene kan bestilles, og lastes ned i pdf format.  

Arvelige polynevropatier tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer. Dette er en gruppe med forskjellige sykdommer som
har ulike symptomer.  

Eksempel på diagnoser/undergrupper av arvelig polynevropati:
• Charcort-Marie-Tooth (CMT)
• Dejerine-Sottas sykdom (undergruppe av CMT)
• Hereditær nevropati med tendens til
trykkbetingede lammelser (HNPP)
• Hereditær motorisk nevropati (HMN)
• Hereditær sensorisk og autonom nevropati (HSAN)

Pris kr 35,00

Beckers muskeldystrofi (BMD) er en arvelig muskelsykdom , og det er som oftest gutter som får den. Sykdommen skyldes
en feil i muskelcellene, og dette medfører at musklene blir svakere med tiden.

Pris kr 35,00

CMT er en muskelsykdom som både gutter og jenter i alle aldre kan få

Pris kr 35,00

Duchenne er en arvelig muskelsykdom som gutter kan få. Sykdommen arves fra mor til sønn. Sykdommen sitter i musklene, og  gjør at de gradvis blir svakere.

Pris kr 35,00

Dystrofia myotonika (DM) er en sykdom som medfører stivhet i muskulaturen, i tillegg til at musklene blir svakere. Både jenter og gutter kan få denne sykdommen.

Pris kr 35,00

FSH er en medfødt muskelsykdom som både gutter og jenter kan få. Facio betyr ansikt, Scapulo betyr skulderblad og Humeral betyr bekkenring. Det er musklene rundt disse områdene som først og fremst blir svake, og kan føre til at det blir vanskelig å løfte armene og reise seg.

Pris kr 35,00

Friedreichs ataksi (FRDA) er en nevromuskulær sykdom som skyldes en arvelig genfeil. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at genfeilen må arves i fra begge foreldrene for at sykdommen skal utvikles. Typiske tegn på FRDA er grader av kordinasjonsvansker, ustø gange og balanseproblemer/skjelvinger.

Pris kr 35,00

Både gutter og jenter kan få sykdommen. Årsaken til sykdommen er en genfeil.

Pris kr 35,00

Myasthenia gravis (MG) er en nevromuskulær sykdom, hvor de aller fleste som får den kommer seg godt etter behandling med medikamenter.

Pris kr 35,00

Polynevropati er en sykdom som rammer det perifere nervesystemet - den delen av nervesystemet som ligger utenfor hjernen og ryggmargen, det vil si alle nerver som forlater hjerne eller ryggmargen og går ut I kroppen.  De fleste får sykdommen som en følge av annen sykdom, som blant annet diabetes, stoffskiftesykdommer, mangel på vitamin B, alkoholmisbruk, kreftsykdommer eller revmatiske sykdommer.

Pris kr 35,00

Pompes sykdom kan være vanskelig å diagnostisere, da mange symptomer til forveksling ligner andre sykdommer. På grunn av sykdommens sjeldenhet er den lett å feildiagnostisere. Dersom du har fått påvist Pompes sykdom blir du normalt henvist til genetisk veiledning. Her vil du få råd om hvordan du kan forholde deg til sannsynlighet for arv av sykdommen og din fremtidige familie.

Pris kr 35,00