Narkose og bedøvelse kan være forbundet med større risiko for komplikasjoner enn vanlig når man har en muskelsykdom.

Det er viktig at det tas hensyn til dette i forveien, også hos pasienter med bare lette symptomer. Slik kan risikoen for mange komplikasjoner reduseres betraktelig.

Det skal understrekes at narkose og bedøvelse regnes som trygt for de fleste med muskelsykdom ved god planlegging. Narkoselegen og operatør bør samarbeide med hjerte-/lungespesialist og med nevrolog med kompetanse for nevromuskulære sykdommer. Ved større inngrep bør også rehabiliteringen etter operasjonen planlegges i god tid.

Last ned brosjyre som er utarbeidet av NMK:  Narkose ved arvelige nevromuskulære sykdommer