Medisinsk kompetanse

Her finner du lenker til Medisinsk kompetanse på nevromuskulære sykdommer i Norge

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, OUS

Enheten utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander og gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene og til deres pårørende samt til helsepersonell.

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, OUS

Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK)

NMK i Tromsø har et landsomfattende tverrfaglig tilbud om utredning av personer med nevromuskulær sykdom. Det kreves henvisning av lege (evt fysioterapeut). Dersom du har vært innlagt tidligere til utredning ved andre sykehus kan du bli henvist til NMK for å få mer spesifikk utredning - også i forhold til treningspotensiale. NMK diagnostiserer og behandler pasienter med medfødte nevromuskulære sykdommer fra hele landet. Alle som trenger informasjon knyttet til medfødte nevromuskulære sykdommer kan henvende seg til NMKs sekretariat. NMK har utarbeidet et informasjonshefte ("Muskelsyk?") som en kan få tilsendt gratis etter henvendelse. 
Nevromuskulært Kompetansesenter i Tromsø

Haukeland universitetssykehus

Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen utreder og gir behandling for sykdommer i hjerne, ryggmarg, nerver eller muskulatur. 

St. Olavs Hospital

Ved Nevroklinikken tar de hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk behandling og sykepleie av pasienter med sykdommer i hjerne, ryggmarg, nerver samt visse muskelsykdommer.Universitetssykehuset i Trondheim, St.Olavs Hospital

Hjemmerespirator - Kompetanse i Norge

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

 

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

 

TAKO-senteret

er et landsdekkende kompetansesenter, som utreder og behandler pasienter med SMT. De samler, systematiserer og formidler kunnskap om slike forhold til helsepersonell og tannhelsetjenesten. Sjeldne medisinske tilstander (SMT) kan medføre problemer også i munnhulen. 
Tako - senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Frambu

er et landsdekkende informasjon kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger som gir råd og veiledning, de har ikke oppfølging og diagnostikk. Frambu