Brosjyren er utarbeidet av lege, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Film

“På lånt tid" – en film om ALS-syke Pål Eikrem.

Brukererfaringer

6. juli 1999 er min D-dag. Da kom bekreftelsen jeg fryktet: jeg hadde ALS. Vigdis Karlsen beskriver sin opplevelse av å få ALS 54 år gammel.

Lenker til andre nettsider som omhandler ALS:

Rarelink - nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe

Alltid litt sterkere (organisasjon)

Socialstyrelsen er en statlig myndighet under Socialdepartementet i Sverige.

Muskelsvindfonden er en medlemsforening i Danmark.

ALS gruppe Danmark er en gruppe medlemmer i Muskelsvindfonden, som har dannet en egen arbeidsgruppe/medlemsgruppe.

Informasjonsmateriell, litteratur

Hva er ALS? En brosjyre produsert av FFM høsten 2009

ALS-kompendium kan bestilles ved å sende e-post til: sun@haraldsplass.no