FFMs brosjyrer og publikasjoner

Diagnosebetegnelsene kan benevnes forskjellig i forskjellige fagmiljøer og kan endre seg ved ny diagnostikk

Oversettelse: kongenital=medfødt hereditær=arvelig

Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)
Arvelig ataksi, se arvelige spinocerebellære lidelser under diagnosegrupper
Ataksi, hereditær se arvelige spinocerebellære lidelser under diagnosegrupper
Ataxia Telangiectasia (AT) 
Autoimmun Myastenia Gravis - se Myastenia Gravis
Beckers muskeldystrofi (BMD)
Cardiomyopati, hereditær
Charcot Marie Tooths sykdom (CMT) 
Central core disease 
Dejerine-Sottas sykdom 

Dermatomyositt
Desmin myopati
Distal muskeldystrofi (Welanders type)
Duchennes muskeldystrofi (DMD)
Dystrofia myotonika (DM)
Emery Dreifuss muskeldystrofi (EMD)
Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSH)
Friedreichs ataxi (FRDA)
Glycogenose
Guillain-Barre
Hereditær ataxi
Hereditær cardiomyopati
Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier (HMSN)
Hereditær paraplegi
Hereditær spastisk paraparese
Inklusjonslegememyositt- pasientinformasjon (2011) 
Kennedys sykdom 
Kongenitt muskeldystrofi
Kongenitt myopati 
Kugelberg Welander, se Spinal muskelatrofi 1

Kongenitt, familiær infantile myasteni
Limb-Girdle muskeldystrofi (LG)
Malign hypertermi
McArdles, se metabolske forstyrrelser under diagnosegrupper
Medfødt muskeldystrofi   
Metabolske myopatier

Mitokondriemyopatier
Mitokondrie- encephalopati
Mitokondrie sykdommer

Multifokal motor nevropati
Myasteni, toksisk
Myastenia Gravis (MG)
Myopatier (medfødte kongenitte)
Myotonia congenita
Myotoniske syndromer
Nemaline- legeme myopati 
Nevrodegenerative tilstander
Perifer nevropati
Oculopharyngeal muskeldystrofi
Paraplegi, hereditær
Pearsons syndrom
Periodisk paralyse
Polymyositt
Polynevropati
Polynevropatier, arvelige
Pompes sykdom

Primær Lateral Sklerose (PLS)
SCARMD (Severe childhood autosomal recessive muskel dystrofi)
Slow channel syndrome
Spastisk paraparese, arvelig
Spinal muskelatrofi (SMA)
Steinerts sykdom (også kalt Dystrofia myotonica)
Welanders distale myopati
Werdnig-Hoffmanns sykdom, se Spinal muskelatrofi 1 og 2

ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2014