Du som medlem

Som medlem i FFM får du :

  • Informasjon om muskelsykdommer generelt og om din diagnose spesielt
  • Tidsskriftet Muskelnytt med nyttig informasjon og foreningsstoff fire ganger i året
  • Tilbud om kurs, informasjonsmøter og sosiale sammenkomster
  • Tilbud om å treffe andre i samme situasjon
  • Mulighet til å arbeide aktivt for dine interesser regionalt og/eller nasjonalt.
  • Noen som jobber aktivt for deg

Medlemskategorier

Hovedmedlem kr 350,-
Husstandsmedlem (på samme adresse) kr 50,-
Støttemedlem kr 375,-
Abonnement kr 400,-
Fra 1/7 og ut året koster hovedmedlemskapet kr 175,-

Du kan ta kontakt med foreningen på telefon: 403 290 09 for nærmere informasjon eller melde deg inn her.

Andre fordeler :
Hotellavtaler

FFO har hotelIavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels. 
Foruten et samarbeid om pris, har avtalene en intensjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funksjonshemmede og kronisk syke. 
Avtalene er landsdekkene og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

les mer om avtalene her på nettsiden til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon