Bli medlem

Gjennom å bli medlem støtter du vårt arbeide for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier. Vi jobber med kompetansemiljøene innenfor muskelsykdom i Norge og er også med i det internasjonale arbeide for muskelsyke. Som medlem vil du blant annet motta tidsskriftet Muskelnytt fire ganger årlig. Vi arrangerer fagseminarer og har et godt utviklet likepersonsapparat.